НЕСТАНДАРТНИ РЕМЪЦИ И ЛЕНТИ - ПО ЧЕРТЕЖ НА КЛИЕНТА

Фирмата изработва и доставя нестандартни ремъци и транспортни ленти по индивидуален чертеж.

Често ,за нуждите на промишлеността намират приложения ремъци и транспортни ленти без аналог,проектирани за конкретна машина или конкретни приложения.

Отговор на тези нужди дават фирмите Megadyne -Италия и  Ammeraal Beltech - Холандия.

Фирмите са лидери в проектирането и производството на инженерни изделия от полиуретан и PVC.В практиката са се наложили редица материали и профили,доказали своята надежност и високо качество.

Най-често такива инженерни ремъци се срещат в промишлени сектори ,като : опаковачна промишленост,месна и рибна ,индексиращи машини.

Ремъците биват  :

- с различни покрития от естествен каучук Linatex,PVC,PU,Neopren,Silicon и полиуретанови профили по чертеж.
- зъбни ремъци с фрезови канали от страна на зъбите с монтирани индивидуални профили и фрезовани отвори върху покритието по чертеж на клиента.

В сервиза си Фирма Технокон изработва транспортни ленти и ремъци за вакуумни инсталации ,линии за UV лакиране в полиграфията ,поставяне на над 18 утвърдени покрития с различна плътност и твърдост по Шор.

- TPU полиуретан 92А : 2 -3мм

- Poresti gume Sponge rubber NRS270,PUS : 5;7;8;10;12mm

- NRS040 Linatex : от 1.5 до 10mm

- Гума :black ,karamel 65A

- покрития с Кожа