AMGAUZE - PE МРЕЖЕСТИ ЛЕНТИ НА AMMERAAL BELTECH

Фирмата предлага PE мрежести и филтърни ленти на Ammeraal Beltech.

Те биват доставяни окантени за допълнителна напречна стабилност и в зависимост от приложението с монтирани водещи клинове или напречни профили.

Основни характеристики:

-Устойчиви на киселини и соли
-Различни по-големина отвори на мрежата.
-Много добри изсушаващи свойства.
-Позволяват монтиране на напречни профили и стени.

Номенклатурата включва следните видове ленти според големината на отвор:

>>Amgauze 1000
>>Amgauze 2000
>>Amgauze 3000
>>Amgauze 5000

Типични тяхни приложения:обработка на зеленчуци,картофи,плодове и риба и месни продукти.
Освен в хранително-вкусова промишленост те намират приложения за сушене на платове в текстилната промишленост и др.