СПЕЦИАЛНИ РЕМЪЦИ ЗА СТЪКЛАРСКА ПРОМИШЛЕНОСТ

Предлагаме специална група  ленти и инженерни ремъци пригодени за условията на Стъкларската и Алуминиева промишленост.

Номенклатурата от зъбни/синхронни ремъци се предлагат в стандартните стъпки:

>>Т10;Т20;
>>АТ10;АТ20;
>>HTD8;HTD14

>>Poly - V

Подсилени,и с варианти с допълнителни покрития от Polyuretan/2-5мм ,85А по Шор.

Предимно са транспортни ремъци на листове от стъкло вертикално позиционирани.Допълнителното покритие предпазва ремъка и удължава експлоатационния живот.

Същите с покрития от Kevlar;Linatex или PU напречни профили се използват при транспорт на нагорещени тръбни или правоъгълни алуминиеви профили.

Ние сме специализирани в изработка по размер на лента  от Silicone за бутил машини.

Предлагаме ленти от термо - устойчиво Кече NPF и резистентни на рязане ленти приложими при транспорт на натрошено стъкло