Синхронни транспортни ленти – Positive Drive

Синхронните ленти Ultrasink са нов продукт на Ammeraal Beltech.Характерно за тях е наличието на зъбен профил от двигателната страна,който осигурява движение без приплъзване и гарантира синхронна скорост в началото и края.

Имат структура и начин на свързване ,както познатите синтетични/плоски транспортни ленти,стандартен зъбен профил Т10 от двигателната страна,носещ вътрешен слой от PE нишки.

Комбинират най-доброто от модуларните/пластинчати ленти и зъбни/синхронни ремъци,но с по-гъвкави възможности по-отношение на: използване на различни видовете профили отгоре,по-голяма работна ширина -до 1000мм, с високи хигиенни характеристики,използване на стандартни зъбни шайби Т10 и енергспестяващ ефект.

Те намират идеално приложение във всички синхронни процеси, например : точно позициониране,пуск/стоп режими ,индексиращи машини.

В агресивни среди,такива с висока влажност над 90%,запрашеност и при работа с мазнини и греси .

Широко приложение намират в месна и рибна промишленост,производството на олио ,сладкарска промишленост,етикиращи и опаковачни линии и санитарни продукти.

Рационално инженерно решение,без нужда от конструктивни промени,100% подменят използваните масово транспортни ленти и модуларни ленти ,като не приплъзват и не се чупят .

Синхронни транспортни ленти – Positive Drive Синхронни транспортни ленти – Positive Drive