Шарнирни връзки,скоби вълчи зъб и Alligator – Flexco и MLT