Инженерни ремъци за Месна и Рибна промишленост

За нуждите на месната и рибна промишленост изработваме нестандартни ремъци ,чиито състав е различен според приложението.

За машина Handtman предлагаме зъбни ремъци T5 и T10 с покрития от бял силикон със специален Sausage грайфер или PU spikes -  профил. Основно тяхно приложение:производството на наденица ,филетиране,транспорт и сортиране на колбаси или за ефикасно сваляне на люспести повърхностти.

За позициониране на тарелки изработваме от PU зъбен ремък стъпка H - t=12.7mm , ремъци с монтирани PU палци .

В зависимост от машината ,пакетирането на готовата продукция се извършва чрез изтеглящи  вакуум ремъци 50 Т10 920 + Linatex .40A /6.4mm .

За точно позициониране за влажна  и омазнена среда предлгаме Positive Drives синхронни ленти ,ленти с специални профили и перфорирани по индивидуален шаблон.

Предвид все по-високите изисквания по отношение безопастност на храните ,ние предлагаме серия антимикробни ленти Ammeraal Blue ,третирани със слой от сребърни йони ,убиващ бактериите в самото начало.

Друго решение е използването на хомогенните TPU ленти на Volta Belting с трърдост до 60D по Шор и различни  дебелини до 6мм. Липсата на текстилни слоеве естествено неутрализира местата за образуване на бактерии ,почистването е бързо и ефикастно с голяма икономия на вода и препарати.

Този тип хомогенни ленти  са идеалното решение за места с агресивна среда : кланици ,развасоване и сортиране ,обработка на риба и морски дарове . 

Инженерни ремъци за Месна и Рибна промишленост Инженерни ремъци за Месна и Рибна промишленост Инженерни ремъци за Месна и Рибна промишленост Инженерни ремъци за Месна и Рибна промишленост Инженерни ремъци за Месна и Рибна промишленост Инженерни ремъци за Месна и Рибна промишленост Инженерни ремъци за Месна и Рибна промишленост