Инженерни ремъци за Месна промишленост

За нуждите на Месната промишленост изработваме нестандартни ремъци в различен състав:

Зъбен ремък T5/T10 с покрития от силикон бял със индивидуален Sausage профил или PU spikes - шипов профил. Основно приложение:транспорт и сортиране на колбаси или за ефикасно сваляне на люспести повърхностти.

За позициониране на тарелки изработваме PU H - t=12.7mm ремъци с монтирани PU палци и др.

За точно позициониране за влажна  и омазнена среда предлгаме Positive Drives синхронни ленти ,ленти с специални профили и перфорирани по индивидуален шаблон.

Предлагаме по размер на клиента антимикробни ленти Ammeraal Blue третирани със сребърни йони.

Хомогенните TPU ленти на Volta Belting с трърдост до 60D по Шор и дебелини до 6мм са идеалното решение за кланици и в процеси с директно рязане върху лентата