Синхронни транспортни ленти Ammeraal Beltech

Транспортните ленти Ultrasink са нов продукт на Ammeraal Beltech.Характерно за тях е наличието на зъбен профил от двигателната страна,който осигурява движение без приплъзване и гарантира синхронна скорост в началото и края.

Имат структура и начин на свързване ,като познатите синтетични/плоски транспортни ленти,стандартен зъбен профил Т10 от двигателната страна,носещ вътрешен слой от PE нишки.

Комбинират най-доброто от модулни/пластинчати ленти и зъбни/синхронни ремъци,но с по-голями възможности по-отношение на:видовете профили отгоре,използвани ширини,хигиенни изисквания,използване на стандартни зъбни шайби Т10 и напрактика са безшумни.

Те намират идеално приложение в синхронни процеси, напр.позициониране,пуск/стоп режими.В среди с висока влажност,запрашеност и при работа с мазнини/греси ,напр.Месна и Рибна промишленост,Сладкарска промишленост,етикиращи и опаковачни линии и др.